Darba likumā (DL) noteikta darbinieka atbildība par darba devējam radītiem zaudējumiem. Atbilstoši likumam darbinieks atbild par darba devēja esošās mantas samazinājumu, bet neatbild par peļņas zaudējumu.

Materiālās atbildības līgums

Darba devējs ar darbinieku drīkst vienoties par atbildības nosacījumiem, materiālās atbildības līgumā norādot, kādas materiālās vērtības un kādā stāvoklī nodotas darbinieka lietošanā. Piemēram, nododot darbiniekam transportlīdzekli, līgumā norāda visu informāciju par konkrēto automašīnu (tehniskais stāvoklis, automašīnas aprīkojums un piederumi, piemēram, rezerves riepas, aptieciņa, dokumentācija u.c.).