Lai atbalstītu Covid-19 izraisītās krīzes skartās pašnodarbinātās personas, Kultūras ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes, Labklājības, Finanšu ministrijām un Valsts ieņēmumu dienestu izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātajām personām, kuras skar Covid–19 izplatība”, kas paredz kārtību, kādā pašnodarbinātie un mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji var pieteikties un saņemt dīkstāves pabalstu.