Ar mērķi mazināt COVID-19 epidēmijas negatīvās sekas uzņēmējiem 17. martā Ministru kabinets (MK) atbalstīja virkni priekšlikumu.

MK atblastījis šādus priekšlikumus:

  • no valsts budžeta apmaksāt darbnespējas lapas uzņēmumu darbiniekiem;
  • 2020. gadā atlikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) avansa maksājumu;
  • tiks paredzēta iespēja nodokļu maksātājiem MK noteiktajās nozarēs nokavēto nodokļu maksājumu samaksu sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz trīs gadiem, ja termiņa nokavējums radies COVID-19 ietekmes rezultātā;
  • atmaksāt apstiprināto pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summu visiem nodokļu maksātajiem 30 dienu laikā pēc PVN deklarācijas iesniegšanas termiņa, tās neuzkrājot līdz taksācijas gada beigām, nosakot, ka tas stājas spēkā 2020. gada 1. aprīlī. Tāpat plānots atgriezt arī to apstiprināto PVN summu, kura šobrīd tiek uzkrāta līdz 2020. gada beigām, saskaņā jau ar iesniegtajām PVN deklarācijām par 2020. gada janvāri un  februāri;
  • pagarināt uzņēmumu gada pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas termiņu vismaz līdz 2020. gada
    31. jūlijam. 

Ņemot vērā, ka precīzi nosacījumi nodokļu atvieglojumu izmantošanai tiks pieņemti turpmāko dienu laikā, sekosim līdzi turpmākajiem valdības paziņojumiem un informēsim par tiem.