Pirms 13 gadiem pārdevu zemi un mežu. Jaunie ieguvēji nav īpašumu reģistrējuši zemesgrāmatā un vēlas slēgt atcēlēju līgumu. Vai šajā situācijā to drīkst darīt?