Vai kādā normatīvajā aktā ir paredzēti nosacījumi līguma noslēgšanas vietas norādīšanai? Noslēdzot (sagatavojot) līgumu (piemēram, darba, nomas u.tml.), obligāta prasība ir norādīt līguma numuru, datumu un vietu. Vai kā vieta līgumā jānorāda pilsēta (novads), kurā reģistrēta SIA, kas slēdz līgumu, juridiskā adrese? Vai arī var norādīt struktūrvienības adresi vai vietu, kur līgumu fiziski paraksta? Cik svarīgi ir līgumā norādīt vietu, un vai līgums būs spēkā, ja tā nebūs norādīta? Ja SIA sagatavo līgumu (piemēram, līgumu ar personālu), vai obligāti jāraksta pilsēta / novads, kurā reģistrēta SIA juridiskā adrese? Ja gan SIA juridiskā adrese, gan struktūrvienības adrese reģistrēta novadā, vai kā līguma noslēgšanas vieta jānorāda novads vai tomēr konkrēts ciems?