Vai pie atbildības var tikt saukts ārzemēs reģistrēts tirgus dalībnieks, kas ietekmē konkurenci tirgū Latvijā, piemēram, valsts un pašvaldību iepirkumos? Kādā kārtībā to nodrošina?