Kāds izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs pasūtītājam būtu jānosaka iepirkuma dokumentācijā, lai vienāda piedāvājumu novērtējuma gadījumā varētu izvēlēties uzvarētāju? Vai pasūtītājs, ja tas sākotnēji iepirkuma dokumentācijā nebija noteicis izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju, ir tiesīgs to noteikt pēc piedāvājumu iesniegšanas un izvērtēšanas, ja tas nepieciešams uzvarētāja noteikšanai?