Finanšu ministrijas darba grupa ir izstrādājusi divas standarta būvniecības līgumu veidnes  – Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)) Dzeltenās grāmatas līgumu, kas ir piemērojams būvniecības darbiem, kurās būvprojekta izstrādi un būvdarbus veic uzņēmējs, jeb apvienotajiem projektēšanas un būvniecības iepirkumiem, un FIDIC Sarkanās grāmatas līgumu, kas piemērojams situācijām, kur projektēšanu veic pasūtītājs.

Abus līgumus uzdots izmantot kapitālsabiedrībām, kurās Finanšu ministrija ir kapitāla daļu turētāja - VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un AS “Augstsprieguma tīkls”.

Šogad par mērķi ir izvirzīts vismaz vienā no veicamajiem būvniecības iepirkumiem izmantot FIDIC Sarkanās grāmatas līgumu, bet ar nākamo gadu FIDIC Sarkanās grāmatas līgums un FIDIC Dzeltenās grāmatas līgums piemērojams būvniecības iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir vismaz 1 milj. eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Standarta būvniecības līgumu veidnes sagatavotas, par pamatu ņemot FIDIC izstrādātos Būvniecības darbu līguma noteikumus. FIDIC līgumi ir plaši izplatīti starptautiski līgumi, kuri ir izstrādāti un pilnveidoti tā, lai tajos būtu sabalansētas pasūtītāja un uzņēmēja intereses un atbildības. Līdz ar to līgumu noteikumi ir saprotami un piemērojami ne tikai vietējo iepirkumu gadījumā, bet arī starptautisku iepirkumu gadījumā.

Ņemot vērā, ka standarta būvniecības līgumu sagatavošanā nodrošināta FIDIC izstrādāto Būvniecības darbu līguma noteikumu saskaņošana ar Latvijas normatīvajiem aktiem, tai skaitā būvniecības un publisko iepirkumu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, tos var izmantot kā paraugu arī citi pasūtītāji, izstrādājot savu iepirkumu dokumentus. Vienlaikus aicinām katrā gadījumā rūpīgi iepazīties ar līgumu noteikumiem, izprast katras puses tiesības un pienākumus, izvērtēt līguma saturu un līguma noteikumu atbilstību konkrētā iepirkuma specifikai. Nepieciešamās izmaiņas līguma noteikumos veicamas, izprotot līguma noteikumus kopumā, lai neizjauktu līgumu struktūru un tajos nodrošināto līdzsvaru starp pasūtītāja un piegādātāja interesēm, ievērojot, ka katrām izmaiņām var būt ietekme uz citiem līguma noteikumiem, kā rezultātā nepārdomātu izmaiņu dēļ var rasties problēmas līguma piemērošanā.