Ministru kabinets (MK) 11.decembrī izskatīja informatīvo ziņojumu “Par izmaiņām transportlīdzekļu valsts tehniskajā apskatē”, kas paredz pasākumu kopumu un nodrošinās pakāpenisku Eiropas Savienības Direktīvas 2014/47/ES par tehniskajām apskatēm ieviešanu līdz 2023.gadam, informē Satiksmes ministrija.

Saskaņā ar jau vairāk nekā 20 gadus spēkā esošo sistēmu, tehniskā apskate ir valsts noteikto transportlīdzekļu īpašnieku pienākumu izpildes kontrole, kuras viena no būtiskajām sastāvdaļām ir transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa pārbaude. Lai padarītu tehniskās apskates procesu efektīvāku un tā uzraudzību objektīvāku, Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija (CSDD) jau ilgāku laiku veic pakāpenisku tehniskās kontroles funkciju nodošanu akreditētiem uzņēmumiem, kas tiks pabeigta līdz 2020.gada 1.janvārim. 

Savukārt CSDD kā atbildīgā institūcija par visu tehniskās apskates sniegto pakalpojumu arī turpmāk veiks visa procesa kontroli un uzraudzību. Tas nozīmē, ka tehniskās apskates stacijās kā līdz šim tiks nodrošināta procesu video novērošana, sniegtā pakalpojuma kvalitātes uzraudzība, tehnisko apskašu rezultātu analīze vienotā datu sistēmā un tehniskās apskates darbinieku apmācība un zināšanu pārbaude. 

Saskaņā ar MK noteikto kārtību, laika periodā līdz 2023.gadam publisko iepirkumu procedūras ietvaros tiks atlasīti uzņēmumi, kuri veiks tehniskās apskates. Šiem uzņēmumiem būs jānodrošina noteiktas prasības transportlīdzekļu tehniskās apskates stacijai, tehniskās kontroles iekārtām un aprīkojumam, kā arī darbinieku kvalifikācijai un kompetencei.

Publisko iepirkumu principu piemērošana padarīs caurskatāmu un objektīvu uzņēmēju ienākšanu tehniskās apskates pakalpojuma tirgū un veicinās privāto komersantu iesaisti saimnieciskajā darbībā. Iepirkuma mērķis būs nodrošināt objektīvu transportlīdzekļu tehniskās kontroles veikšanu, vienlaikus klientam nodrošinot labāku pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.