67280693 info@izurnali.lv
Autorizēties
SIA pamatkapitāla daļu denominācija uz eiro (viena dalībnieka gadījumā)

Kapitālsabiedrības pamatkapitāla denominācija veicama saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 22.pantu un Komerclikuma (KL) noteikumiem. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla daļu nominālvērtību izsaka veselos eiro. Atlikusī vērtība pēc pamatkapitāla denominācijas uz eiro izmaksājama dalībniekam vai pārskaitāma kapitālsabiedrības rezervēs. Šajā veidlapu komplektā iekļauts paraugs sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla 2000 LVL apmērā denominācijai uz eiro (paraugs atkarībā no faktiskās situācijas jāpielāgo attiecīgajam pamatkapitāla apmēram un jāveic attiecīgs pārrēķins), pieņemot un iesniedzot Uzņēmumu reģistrā (UR): 1. vienīgā dalībnieka lēmumu par denomināciju (skat. 1.-2.lpp.); 2. grozījumus sabiedrības statūtos (skat. 3.lpp.); 3. sabiedrības dalībnieku reģistra nodalījumu (skat. 4.lpp.) Papildus minētajiem dokumentiem UR iesniedzami arī: • sabiedrības statūti jaunā redakcijā un; • pieteikums izmaiņām (18.veidlapa – pieejama UR mājas lapā). Atbilstoši KL Pārejas noteikumu 45.punktam gadījumā, ja pieteikums par statūtu grozījumiem un dalībnieku reģistra pēdējais nodalījums komercreģistra iestādei iesniegts laikā no 01.01.2014. līdz 30.06.2016. un dalībnieka lēmumā par statūtu grozījumiem, pilnā statūtu teksta jaunajā redakcijā un dalībnieku reģistra pēdējā nodalījumā ir paredzēta vienīgi pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas nominālvērtības denominācija no latiem uz eiro: • paraksts uz dalībnieka lēmuma, pilnās statūtu teksta jaunās redakcijas un dalībnieku reģistra pēdējā nodalījuma nav jāapliecina notariāli; • sabiedrība ir atbrīvota no valsts nodevas par statūtu grozījumu un dalībnieku reģistra pēdējā nodalījuma reģistrāciju komercreģistrā; • sabiedrība ir atbrīvota no maksas par sludinājumu oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis. Veidlapas autors: advokātu birojs "GLIMSTEDT UN PARTNERI"
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?